הנדסת הסביבה

נושא הסביבה מהווה היום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בארץ ובעולם כולו. במסגרת הלימודים במסלול להנדסת הסביבה 11נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם – המים, הקרקע והאטמוספירה והשפעת האדם והתעשייה עליהם, עם הדגש על טכנולוגיות להפחתת זיהום ולמניעת הידרדרות באיכות סביבתו של האדם וניצול בר קיימא של משאבי הטבע.

בוגרי המסלול להנדסת הסביבה משתלבים במגוון רחב של מקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, העוסקים בתכנון, ביצוע, פיקוח ומחקר בנושאי איכות הסביבה. ביניהם ניתן למצוא משרדי תכנון, מפעלי תעשיה, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, ארגונים חקלאיים, מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר, חברות פרטיות טכנולוגיות וחברות ייעוץ סביבתי.

כמו-כן יעסקו מהנדסי הסביבה ביישום חוקי איכות הסביבה של מדינת ישראל וישתתפו בחקיקתם ובהתאמתם לאמנות בין-לאומיות בנושאי איכות הסביבה שישראל חתומה עליהם; ביישום והטמעת התקן הבין-לאומי לאיכות הסביבה ISO-14000 למפעלים תעשייתיים ובשיפור הליכי ייצור והפיכתם לידידותיים לסביבה ובניהול וטיפוח משאבי טבע ונוף.

לימודים

תוכנית הלימודים היא ארבע שנתית ומשותפת ל- 3 פקולטות: הנדסה אזרחית וסביבתית, הנדסה כימית והנדסת מזון וביוטכנולוגיה. הרישום למסלול מתבצע דרך הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. התכנית כוללת תשתית מדעית רחבה המורכבת ממקצועות מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב. עם השלמת התשתית המדעית לומד הסטודנט מקצועות שנועדו לתת לו בסיס ראשוני בכל ענפי הנדסת הסביבה. בשלב זה כלולים בין השאר, מקצועות יסוד בנושאי מכניקת זורמים, הידרולוגיה, תהליכים בהנדסה כימית, טיפול בשפכים ובפסולת, ותורת הקרקע.

תרשים זרימה לתכנית הלימודים המומלצת במסלול הנדסת סביבה

בוגרים ותארים

מסיימי המסלול יקבלו תוארB.Sc., מוסמך בהנדסת הסביבה. התואר מקנה גם זכות להמשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים.

הכנה ללימודים

על מנת להתמודד בהצלחה עם שלבי הלימודים הראשוניים של הנדסת הסביבה רצוי שלסטודנט יהיה רקע רחב ככל האפשר במקצועות המתמטיקה, פיסיקה, כימיה וביולוגיה. הקבלה למסלול היא בהתאם לכללי הקבלה לטכניון המופיעים ב’ידיעון למועמדים’.

תעסוקה וקריירה מקצועית

נושאי הסביבה והשמירה על איכותה מהווים כיום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים ביותר בארץ ובעולם כולו.

לבוגרי המסלול להנדסת הסביבה מיגוון רחב של מקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים, וממשלתיים הכוללים משרדי תכנון, מפעלי תעשייה, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, ארגונים חקלאיים, מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר ועוד.

נושאי העבודה העיקריים:

-שמירה על איכות מקורות מים

-בקרת זיהום אוויר

-טיפול בשפכים ובוצות ושימוש חוזר במים המטופלים

-טיפול, סילוק ומחזור של פסולת מוצקה (אשפה)

-שיפור תהליכי הייצור התעשייתי להפחתת מקורות זיהום

הבוגרים שלנו

אורי לרנר: עמותת מדעת

בועז קינן: חברת FLUENCE

ליאור אשד: הנדסת התפלה IDE

לימודים לתארים מתקדמים

לימודי מוסמכים בהנדסת הסביבה מהווים שלב מתקדם בו ניתנת לסטודנטים אפשרות להעמיק את ידיעותיהם בתחומים הרבים של המקצוע.

בפני הבוגרים פתוחה האפשרות להמשיך ללימודים לתארים גבוהים (מגיסטר ודוקטור) הן בטכניון והן באוניברסיטאות אחרות.

 

מפגשי הכנה לקראת בחינת הסיווג בכימיה

מידע נוסף באתר הסטודנטים של המסלול להנדסת הסביבה

היחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ קרן קובלר
טל’ 04-8292623 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: env@technion.ac.il

מרכז לימודי הסמכה במסלול להנדסת הסביבה

פרופ”ח גיא רמון

טלפון: 04-8292580 מייל: ramong@technion.ac.il

לידיעתכם: 

במסלול קיים נוהג לאירוח אישי של סטודנטים ומועמדים על מנת לאפשר להם להתרשם באופן בלתי אמצעי ממגוון פעולותיו ולקבל ייעוץ והכוונה אישיים.