יצירת קשר

מידע נוסף לגבי המסלול:

במזכירות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

טלפון: 04-8295879/2413, פקס: 04-8295697

דוא”ל yaelly@technion.ac.il