קריירה מקצועית

הקריירה המקצועית של בוגרי המסלול מקיפה מגוון רחב של תחומים הנוגעים בתכנון ובהקמה של מבנים ותשתיות בארץ ובעולם.

 ההכשרה המעמיקה בתחום המבנים והכישורים הנרכשים במהלך הלימודים מאפשרים השתלבות גם בתחומים אחרים כגון: הנדסת ביצוע, פיקוח על פרויקטים הנדסיים, ניהול פרויקטים והנדסה גיאו-טכנית.

כמו כן, משתלבים בוגרי המסלול בחברות ובתעשיות העוסקות בהיבטים רחבים של הנדסת מבנים, בגופים ובתעשיות צבאיות, בתעשיות ביטחוניות, בתעשיות אווירונאוטיות, ועודהייחוד שבמקצוע והשילוב בין ההיבטים התאורטיים ובין העשייה בשטח מובילה מהנדסי מבנים רבים לקידום מהיר ולשילוב במוקדי קבלת ההחלטות בחברות פרטיות וציבוריות, בגופים שלטוניים ובמשרדי הממשלה. בנוסף, עומדת בפני בוגרי המסלול האפשרות להמשיך בלימודים אקדמיים מתקדמים לתארים גבוהים, מגיסטר ודוקטור. לימודים אלה משלבים מחקר מתקדם ופיתוח ענפים נוספים בהנדסת מבנים ובתחומי הנדסה אחרים.