רישום ורישוי מהנדסים

3416214619_bigזה תואר המוענק ע”י המסלול להנדסת מבנים מוכר ע”י רשם המהנדסים לצורך רישומו של הבוגר בפנקס המהנדסים והאדריכלים. מבין התארים המוענקים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, התואר בהנדסה אזרחית-מבנים הוא היחיד המאפשר רישום במדור מבנים. בהמשך דרכו המקצועית יכול בוגר המסלול הרשום במדור מבנים לקבל רישיון לפי חוק המהנדסים והאדריכלים.