התפתחות מקצועית ולימודי המשך

%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-2צורכי הטכנולוגיה כיום והאתגרים הרבים שמוצבים בפני המהנדסים מחייבים התפתחות מקצועית ולימודי המשך לאחר קבלת התואר הראשון.

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון מעמידה לרשותם של בוגרי המסלול בהנדסת מים מסלולי המשך לקבלת תואר שני בתחום זה. סטודנטים בעלי הישגים טובים בלימודי התואר הראשון יכולים להמשיך את לימודיהם תוך כדי קבלת מלגה ועם אופציה לעבוד כאסיסטנטים בשיעורי תרגול. סטודנטים שמסיימים את התואר הראשון בהצטיינות עשויים להתקבל למסלול ישיר ללימודים לקראת תואר דוקטור.