ידע ולימודים

מה לומדים %d7%94%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%a8

בשנת הלימודים הראשונה כל הסטודנטים במסלולי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית לומדים תוכנית לימודים אחידה. לאחר השנה הראשונה יש לבחור את המסלול. ניתן להחליט ורצוי לבחור את מסלול הלימודים כבר בעת הקבלה לטכניון ובכך להבטיח מקומך.
שלבי הלימודי הראשונים, עד לסמסטר הרביעי, כוללים לימוד מקצועות יסוד מדעיים וכן מקצועות יסוד כלליים מתחומי ההנדסה האזרחית. בהמשך הלימודים במסלול הסטודנטים לומדים נושאים הקשורים לתשתיות של מערכות הולכה ואספקת מים, עקרונות זרימת מים על פני הקרקע, במובלים מתוכננים ובתת-הקרקע, תנועה, פיזור ושרידות מזהמים בגופי מים על ותת-קרקעיים, טיפול במים, איסוף שפכים ומי גשמים, טיפול בשפכים והכשרתם לשימוש חוזר בחקלאות, מערכות אגירה עונתיות ורב עונתיות, גלי ים והנדסה ימית, מערכת בקרת הספקת מים ומערכות לחישת איכות מים, תכנון וניצול יעיל של משאבי מים ממקורות שונים, כמו-גם פיתוח מקורות מים חדשים ושיטות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח של משאבי מים אזוריים ולאומיים. המסלול מאפשר התמחות מקצועית בסמסטרים האחרונים להכשרה בנושאים הבאים:
1. תכן, ותשתיות וחקלאות
2. זרימה והידרולוגיה
3. בקרה

 היכן לומדים

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית מעמידה לרשות הסטודנטים הלומדים במסלול להנדסת מים מעבדות הוראה מתקדמות בהידרולוגיה, בהידרוליקה בכימיה, במיקרוביולוגיה ובביוטכנולוגיה של מים. במעבדות אלה הסטודנטים מתרגלים נושאים של זרימת והולכת מים אפיון מים על ידי שיטות אנליטיות שונות ומבצעים הדמיות של תהליכים שונים במטרה ללמוד, להבין ולחוש מקרוב את עקרונותיהם של התהליכים המקובלים לטיפול במים ובשפכים.

עבודה על פרויקטים בסדנאות תכן ובחוות המחשבים בפקולטה מאפשרת לסטודנטים לעשות צעדים ראשוניים בכיוונים של תכנון כוללני ותכנון מפורט. מעבדות ההוראה שלנו נמצאות במשכן חדש של מכון “גרנד” למחקר המים, בטכניון. ההרצאות ושעורי התרגול מתקיימים בכיתות המצוידות במיטב חידושי הטכנולוגיה ואמצעי ההמחשה.

מי מלמד

צוות חברי הסגל האקדמי במסלול להנדסת מים כולל מומחים בעלי שם בארץ ובעולם והוא מפגין מצוינות מחקרית יחד עם חיבור לנעשה בפרקטיקה.

המורים קשורים לפרויקטים רבים וצברו ניסיון ומוניטין מקצועי רב.

מדוע בהנדסה אזרחית וסביבתית

קיומו של המסלול להנדסת מים במסגרת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, לצידם של מסלולי לימוד אחרים, מאפשר קרבה ואינטראקציה עם תחומים אחרים של ההנדסה האזרחית כגון גיאו-אינפורמציה, תחבורה, מבנים, גיאומכניקה, חומרי בנייה וניהול פרויקטים. אינטראקציה זאת באה לידי ביטוי בתכנית לימודים מגוונת ומאוזנת שמאפשרת “ליצר” מהנדס מים בעל השכלה מקצועית רחבה ובעל פוטנציאל השתלבות במגוון תפקידים ותחומי פעילות במהלך הקריירה המקצועית שלו. רבים מהסטודנטים מצטרפים למיזם “מהנדסים ללא גבולות” ונחשפים לפעילות בינלאומית בארצות מתפתחות. צוות חברי הסגל האקדמי במסלול להנדסת מים כולל מומחים בעלי שם בארץ ובעולם והוא מפגין מצוינות מחקרית יחד עם חיבור לנעשה בפרקטיקה. המורים קשורים לפרויקטים רבים וצברו ניסיון ומוניטין מקצועי רב.

מדוע בהנדסה אזרחית וסביבתית

קיומו של המסלול להנדסת מים במסגרת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, לצידם של מסלולי לימוד אחרים, מאפשר קרבה ואינטראקציה עם תחומים אחרים של ההנדסה האזרחית כגון גיאו-אינפורמציה, תחבורה, מבנים, גיאומכניקה, חומרי בנייה וניהול פרויקטים. אינטראקציה זאת באה לידי ביטוי בתכנית לימודים מגוונת ומאוזנת שמאפשרת “ליצר” מהנדס מים בעל השכלה מקצועית רחבה ובעל פוטנציאל השתלבות במגוון תפקידים ותחומי פעילות במהלך הקריירה המקצועית שלו. רבים מהסטודנטים מצטרפים למיזם “מהנדסים ללא גבולות” ונחשפים לפעילות בינלאומית בארצות מתפתחות.