יצירת קשר

היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ ציפי בן-סימון

טל’ 04-8292366 פקס’ 04-8295706  דואר אלקטרוני: transeng@tx.technion.ac.il

מזכירת היחידה

גב’ עליזה בלסברג

טל’ 04-8292361 פקס 04-8295708 דואר אלקטרוני: geoinfo@tx.technion.ac.il