לימודים

מיפוי וגיאו-אינפורמציה נלמדים בטכניון במסגרת שני מסלולי לימודים: מסלול ארבע שנתי לתואר BSc ומסלול תלת שנתי לתואר BA.21 תוכניות הלימודים במסלולים אלו נחשבות לבין המתקדמות בעולם ומכינות את הבוגרים להתמודד בהצלחה עם אתגרי העידן המודרני של ה-Information Technology במיפוי וגיאו-אינפורמציה.

המסלול הארבע שנתי לתואר BSc בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה כולל שש חטיבות לימוד:22

  1. מקצועות יסוד טכניוניים, בהיקף של 41.0 נקודות לימוד, הכוללים רקע כללי רחב במתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מחשבים, אנגלית וכד’.
  2. מקצועות חובה פקולטיים, בהיקף של 16.5 נקודות לימוד, הכוללים סטטיסטיקה, כלכלה הנדסית, שימוש בשיטות נומריות וכד’.
  3. מקצועות חובה במסגרת המסלול, בהיקף של 43.5 נקודות לימוד, הכוללים את כל הבסיס לתחום המיפוי והגיאו-אינפורמציה
    (מדידות שדה, פוטוגרמטריה, כרטוגרפיה, מיפוי ממוחשב ועוד).9838940848
  4. שרשרת התמחות בתחום המיפוי והמידע המרחבי בהיקף של 19.0 נקודות לימוד (עבוד תמונה לצורכי מיפוי , מודלים ספרתיים של פני השטח, מערכות מידע גיאוגרפי ,ועוד); או לחילופין שרשרת התמחות בתחום המדידות הגיאודטיות וההנדסיות בהיקף של 16.5 נקודות לימוד (רשתות בקרה, מדידות GPS ועוד).
  5. מקצועות בחירה בהיקף של 27.0-29.5 נקודות לימוד ממגוון רחב של מקצועת בתחומי המיפוי והגיאו-אינפורמציה, מדעי המחשב, ההנדסה האזרחית והסביבתית ובינוי ערים (מיפוי ימי, חישה מרחוק, תכנות מערכות, תורת הגרפים, תכנון אזורי ועוד).
  6. מקצועות בחירה חופשית בהיקף של 10.0 נקודות לימוד (לימודים הומניסטיים ואמנויות).

המסלול התלת-שנתי לתואר BA במיפוי וגיאו-אינפורמציה:

המסלול התלת שנתי דומה במבנהו למסלול הארבע שנתי, כאשר היקף הלימוד בו מסתכם ב-120 נקודות לימוד בלבד לעומת 157 נקודות לימוד המסלול הארבע שנתי. בעוד שהמסלול הארבע שנתי מקנה למסיימים את התואר מהנדס (ורישום בפנקס המהנדסים), מסיימי המסלול התלת-שנתי אינם זכאים לתואר מהנדס.