תחומים אקדמיים

נושאי ההוראה והמחקר ביחידה להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה עוסקים במידע המתקבל ממערכות קרקעיות, אוויריות ולוויניות, ובחילוץ מידע בשיטות עיבוד ממוחשבות. התחומים כוללים:

פוטוגרמטריה וחישה מרחוק:20

 • חישה מרחוק
 •  מערכות לייזר
 • פוטוגרמטריה אנליטית (וטווח קצר)
 • פוטוגרמטריה ספרתית

מיפוי ו-GIS:

 • מיפוי ממוחשב6368030867
 • מיפוי ימי
 • מערכות מידע גיאוגרפי (GIS)
 • כרטוגרפיה

גיאודזיה:

 • מערכות ניווט (INS+GPS)%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-jpg1
 • מדידות הנדסיות
 • גיאודזיה גבוהה
 • גיאודזיה לווינית

קדסטר:

 • ניהול מקרקעין (LIS)
 • מדידות קדסטרליות