מלגות “עתידים לתעשייה”

פרויקט מלגות “עתידים לתעשיה” בשיתוף עם המרכז למיפוי ישראל

פרויקט “עתידים לתעשיה” גובש מתוך שאיפה לסייע ולעודד סטודנטים צעירים בגילאי (21-30) בוגרי שירות צבאי, מקרב הפריפריה (הגיאוגרפית ו/או הסוציואקונומית) הזדמנות לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ע”י השתלבותם בזמן לימודיהם באחת מהחברות או האירגונים העסקיים או הממשלתיים המובילים בארץ.

למי מיועד הפרויקט?

פרויקט “עתידים לתעשיה” בשיתוף עם המרכז למיפוי ישראל מיועד לסטודנטים בשנה א’ הלומדים במסלול להנדסת מיפוי וגיאו-איננפורמציה ולכאלה העתידים ללמוד בו, והעומדים בקריטריונים של המסלול להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, עמותת עתידים והמרכז למיפוי ישראל.  סטודנטים שיתקבלו לפרויקט “עתידים לתעשיה” ייהנו עד לסיום לימודיהם מתמיכה הכוללת: 10,000 ₪ מלגת שכר לימוד לשנה, 1,500 ₪ דמי קיום חודשיים ומחשב אישי נייד. ההתחייבות מצד הסטודנטים היא לעבודה בחברה/בארגון אליו יתקבלו בהיקף של 4 שעות שבועיות, ועוד 100 שעות בחופשת הקיץ. עם תום לימודיו מתחייב הסטודנט, לשלוש שנות עבודה בארגון כעובד מן המניין, כהתחייבות חד צדדית.

מועמדים מתאימים יפנו לגב’ עליזה בלסברג מרכזת פרויקט עתידים בפקולטה – טל:- 04-8292361