אפשרויות לתארים גבוהים

10בהמשך דרכם המקצועית חלק ניכר של הבוגרים חש צורך להרחיב דעת וידע ולשכלל יכולות מקצועיות ע”י לימודים לתארים גבוהים. סטודנטים מצטיינים יוכלו לבחור במסלולים שונים ללמוד לקראת תואר שני.

הבנייה, חומרי בנייה, הנדסת הסביבה ומשאבי מים. מגוון המקצועות הנלמד במסגרת לימודי התחבורה נועד להקנות מיומנות רב-תחומית, במקצועות המדעים המדויקים, מדעי החברה, תכנון צמתים דרכים ותשתיות, חקר בצועים ותכנון אורבני, הדרושים לתפקוד מהנדס התחבורה. תוכנית הלימודים המוצעת נועדה לספק את הכלים ובסיס המיומנויות הנדרש ממהנדס התחבורה בעולם משתנה של טכנולוגיה שבו קיימת הקפדה על יצירת סביבה בת-קיימא.

התוכנית הנה ארבע-שנתית ומקנה את התואר “מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית – הנדסת תחבורה”.