יצירת קשר

 היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ ציפי בן-סימון

טל’ 04-8292366 פקס’ 04-8295706

  דואר אלקטרוני: transeng@tx.technion.ac.il