מעבדות ואמצעי הוראה

מעבדת דרכים

המעבדה משמשת למחקר והוראה בתחום של תכנון מיסעות גמישות וקשיחות ושל בדיקת חומרי ומבנה מיסעות. במעבדה מכשירים שונים לביצוע בדיקות אפיון חומרים, בדיקות מת”ק בחומרים בלתי מיוצבים, בדיקות מרשל בתערובות אספלטיות ובדיקות ביטומן. כמו כן בשיתוף עם מע”צ מותקן במעבדה מכשיר הידרולי INSTRON המשמש לבדיקות מתקדמות במתיחה, בלחץ ובהעמסה מחזורית. במעבדת המחשבים מותקנות תוכנות ייעודיות, שפותחו בפקולטה ובמכון לחקר התחבורה, ומשמשות את הסטודנטים בקורסים מתקדמים (מיסעות גמישות, מיסעות קשיחות ובפרויקטים):

  • FLEX-DESIGN – תוכנה לתכנון מיסעות גמישות
  • YULEA – תוכנה לחישוב מאמצים ודפורמציות בתווך רב שכבתי
  • MODULUS – תוכנה לחישוב לאחור של קשיחויות של שכבות המיסעה

מעבדת תעבורה

המעבדה כוללת מספר תוכנות ייעודיות המשמשות להוראה ומחקר בתחומי הנדסת התעבורה ותכנון התחבורה:

  • ענבר – תוכנה לתכנון והערכה של תוכנות רמזור. התוכנה פותחה במכון לחקר התחבורה בטכניון.
  • Highway Capacity Software HCS – תוכנה להערכה של תפעול מתקני תעבורה שונים כגון צמתים, קטעי דרך מהירה, מחלפים ועוד.
  • TRANSCAD – תוכנה לתכנון תחבורה. משמשת ככלי לבניית תחזיות תנועה לצורך בחינת ההשפעה של פרויקטים תחבורתיים.
  • VISSIM, TRANSMODELER – תוכנות סימולציה מפורטת של התעבורה. משמשות להערכה תפעולית של מערכות תעבורה.
  • STISIM – סימולטור נהיגה. משמש ללימוד ומחקר של התנהגות נהגים.