תוכנית הלימודים

המסלול הישיר להנדסת תחבורה נועד להכשיר מהנדסים שעיסוקם יהיה בתחומי התחבורה השונים כגון תכן ותפעול דרכים, תוכן מבנה 6דרכים, תכנון תחבורה, תחבורה ציבורית, הנדסת תעבורה ובטיחות בדרכים. ההכשרה המקצועית של מהנדס התחבורה מורכבת משני חלקים:

החלק הבסיסי – למודי הנדסה אזרחית, והחלק המתקדם – מקצועות תחבורה, חקר ביצועים ובינוי ערים.

במסגרות לימודי הבסיס ילמד הסטודנט מקצועות מתחום הנדסת מבנים, ניהול הבנייה, חומרי בנייה, הנדסת הסביבה ומשאבי מים. מגוון המקצועות הנלמד במסגרת לימודי התחבורה נועד להקנות מיומנות 7רב-תחומית, במקצועות המדעים המדויקים, מדעי החברה, תכנון צמתים דרכים ותשתיות, חקר בצועים ותכנון אורבני, הדרושים לתפקוד מהנדס התחבורה.

תוכנית הלימודים המוצעת נועדה לספק את הכלים ובסיס המיומנויות הנדרש ממהנדס התחבורה בעולם משתנה של טכנולוגיה שבו קיימת הקפדה על יצירת סביבה בת-קיימא. התכנית הנה ארבע-שנתית ומקנה את התואר “מוסמך למדעים
בהנדסה אזרחית – הנדסת תחבורה”.

להלן תיאור מקוצר של מקצועות תחבורה עיקריים:8

תוכן ותפעול דרכים:

המקצועות הנלמדים מקנים יכולת לתכנן דרכים מהירות, דרכים דו-נתיביות וצמתים לסוגיהם השונים כולל מרחקי ראות בצמתים, נתיבי האצה והאטה, קטעי השתזרות ורמפות.

כמו כן נלמדים נושאים הקשורים לתפעול נכון ואופטימלי של דרכים כגון חישובי קיבולת ורמת שרות הכבישים, קביעת עיקביות של תכנון נכון של כבישים, וקביעת מאפייני הזרימה כולל התמוטטות הזרם והדרכים למניעתה.

תכנון מיסעות:

ההתמחות בתחום זה כוללת תכנון, הערכה, בנייה, שיקום וביצוע מיסעות גמישות מאספלט, מיסעות קשיחות מבטון, מיסעות רכבת, סוללות עפר, מבנים תומכים.

חקירה ואיפיון הנדסי של חומרי המיסעות נעשית הן בצורה תיאורטית והן בצורה מעשית במעבדה לחומרים.

הנדסת תעבורה ובטיחות בדרכים:

מקצוע זה עוסק בהבנת האדם, הרכב והדרך כגורמים בתעבורה.

תחום זה מקנה ידע ומיומנות במאפייני זרימת תנועה כגון: נפחי תנועה, מהירויות, צפיפויות ופערים. הסטודנטים לומדים להכיר ולתכנון חתכי דרך טיפוסיים.

תכנון תחבורה:

תכנון תחבורה עוסק ביחסי הגומלין שבין מערכת התחבורה למערכת הפעילויות ושימושי הקרקע.

תחום זה כולל לימוד ויישום כלים לסיוע בקבלת החלטות בנושאים הקשורים למערכות תחבורה.

הקורסים הניתנים בפקולטה כוללים דיון בתפקידה של מערכת התחבורה וחשיבות שילובה הנכון במערכת העירונית, מודלים בסיסיים לחיזוי הביקוש והתפקוד של מערכות תחבורה, נתונים נדרשים לפיתוח מערכות חיזוי תחבורה וגישה להערכת אלטרנטיבות.

תחבורה ציבורית:

המקצועות הנלמדים מקנים ידע במערכות תחבורה ציבורית, הכוללים תכנון תדירויות ומרווחים, תכנון לוחות זמנים, תהליך זימון כלי רכב וצוותים, תכנון מסלולי קווים ורשת מסלולים, אמינות תחבורה ציבורית, נתיבים בלעדיים לאוטובוסים.

קורסים נוספים בתחום התחבורה הציבורית לאחרונה מקנים ידע במערכות מסילתיות ובתחבורה אווירית, ותכנון מסופי תחבורה ציבורית.

מערכות תחבורה חכמות – ITS:

העולם נמצא כיום בשלב מתקדם של פיתוח ושילוב מידע טכנולוגי לתשתיות תחבורה.

דוגמאות לכך ניתן למצוא במערכות בקרה חכמות בכבישים מהירים (כגון נתיבי איילון), במערכת גביה אוטומטית בכביש חוצה ישראל, מיפוי זמני נסיעה בעזרת GPS וטלפונים סלולאריים, פיתוח כרטיס חכם לתחבורה ציבורית ועוד.

תכנית הלימודים המגוונת מאפשרת לימוד מקצועות בחירה מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וגם מפקולטות אחרות בטכניון. לדוגמא, ניתן ללמוד מקצועות בקרה מהפקולטה להנדסת חשמל.

**תחום נוסף וחשוב במיוחד לנושא בטיחות בדרכים הוא בקרת צמתים, תנועת הולכי רגל, תכנון רמזורים ומעגלי תנועה.