מידע נוסף ליצירת קשר

למידע נוסף

 

מזכירות לימודי הסמכה ראשית בפקולטה

גב’ יעל לוינסקי
טל’ 04-8292399 פקס’ 04-8295679 דואר אלקטרוני: yaelly@technion.ac.il

יהודית איש-לב
טל’ 04-8292201 פקס’ 04-8295679 דואר אלקטרוני: judith@technion.ac.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות לימודי הסמכה ביחידות:

 

היחידה להנדסת משאבי מים וסביבה

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ קרן קובלר
טל’ 04-8292623 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: kovlerk@technion.ac.il

 

היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ ציפי בן-סימון
טל’ 04-8292366 פקס’ 04-8295706 דואר אלקטרוני: transeng@tx.technion.ac.il

מזכירת היחידה

גב’ עליזה בלסברג
טל’ 04-8292361 פקס 04-8295708 דואר אלקטרוני: geoinfo@tx.technion.ac.il

 

היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ שרית שביט
טל’ 04-8295879 פקס’ 04-8292365 דואר אלקטרוני: sarits@technion.ac.il