מידע נוסף וטפסים

מידע נוסף

תרשימי הזרימה לתכניות הלימודים המומלצות במסלולים של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

מידע נוסף ליצירת קשר

מלגות ופרסים

חישוב סכם

מרכז רישום וקבלה בטכניון

קטלוג הלימודים הנדסה אזרחית וסביבתית

תנאים למעבר פקולטה-הנדסה אזרחית וסביבתית

תנאים למעבר מסלול-הנדסת סביבה

תנאים למעבר מסלולים

ברושור הפקולטה

טפסים להורדה לסטודנטים

בקשת פטור מלימודי מקצוע

טופס פרטים אישיים – לתיק אישי

טופס בחירת מסלול לימוד בהנדסה אזרחית

נהלים לכניסה לבניין בורוביץ ושימוש בחוות המחשבים