הלימודים במסלול

הלימודים במסלול “הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה” מכשירים מהנדסים שהתמחותם העיקרית היא בניהול, ביצוע, חומרים וטכנולוגיות בנייה מתקדמות ובהיבטים התפקודיים של הבניין ומערכותיו.

מגוון הידע הדרוש לביצוע המשימות הקשורות בתהליכי הבנייה הולך וגדל עם גודל ומורכבות הפרויקט ועם ההתקדמות הטכנולוגית בענף הבנייה.

המסלול מכשיר לפיכך מהנדסים בעלי ידע רחב ועמוק בהיבטים הניהוליים והטכנולוגיים של מימוש הפרויקט (ניהול פיננסי וניהול משאבי אנוש; חומרים, טכנולוגיות ושיטות הביצוע; שיטות בנייה ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים; ציוד, מיכון ואוטומציה; כללי ביצוע מהיבטים של איכות ויעילות; בקרת איכות ואבטחת איכות; וכו’) לצד הבנה טובה של ההיבטים התכנוניים (עקרונות התכן והתפקוד הפיסי של הבניין; היבטים של קיים; והיבטים בסיסיים של התכן המבני והנדסת הקרקע והביסוס).

תוכנית הלימודים של המסלול מתמקדת ומעמיקה בתחומי הידע הטכנולוגיים, הניהוליים והתפקודיים של הבנייה, תוך כדי הקניית רקע כולל בסיסי בכל תחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית ובכלים מדעיים מתקדמים המסייעים בעבודת המהנדס.

התוכנית כוללת סל של מקצועות חובה וסל של מקצועות בחירה, המקובצים בארבע קבוצות. מקצועות החובה מקנים את הידע הבסיסי וההכרחי במדעים המדויקים (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה), בתחומים הכלליים של הנדסה אזרחית והנדסת המבנים בכלל, ובתחומי הניהול והבנייה בפרט.

סל הבחירה מבוסס על ארבע קבוצות, שבכל אחת הסטודנט בוחר מספר מקצועות.

בשנת הלימודים האחרונה הסטודנטים מבצעים שני פרויקטי גמר מעשיים בהנחיה אישית של מהנדסים בכירים במשק הבנייה הישראלי, בהם מיושמים הידע והעקרונות שנרכשו במהלך הלימודים. כל סטודנט מבצע פרויקט מעשי ב”ניהול הבנייה” ופרויקט נוסף ב”חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה”, או פרויקט “מעבדתי בחומרי בנייה”,  או פרויקט ב”קונסטרוקציות”.

כמורי המסלול אנו מאמינים שתפקידנו הוא בראש ובראשונה להקנות לכם הסטודנטים את מיטב הידע והכלים, שישרתו אתכם בעתידכם המקצועי, אך לצד אלה להעניק לכם בית חם ויחס אישי, שיסייעו לכם במהלך הלימודים האינטנסיביים. הלימודים כוללים הרצאות, תרגול וסימולציות, ולצד אלה עבודת מעבדה וסיורים בתעשייה, המפגישים את הסטודנטים עם ההיבטים המעשיים של המקצועות השונים.