מחקר

הלימודים במסלול מבוססים על תחומי ידע רחבים המקיפים את מגוון הפעילויות של משק הבנייה.

 המחקר האקדמי המתבצע ע”י חברי הסגל של המסלול והמשתלמים לתארים גבוהים מקדם את הידע האקדמי הכללי, זוכה לפרסום ולציטוט בספרות המקצועית הבינלאומית, ותורם להתפתחות הידע המעשי.

לאחר מבחני אימות מיושם חלק ניכר מממצאי המחקרים במשק הבנייה ותורם להתפתחותו ולקידומו.

הדגמה של חלק מתחומי המחקר בהם עסקו חברי סגל המסלול בשנים האחרונות נתונה כאן:

  • ניהול פרויקטים
  • ניהול מתקדם ומידול מידע
  • בקרת פרויקטי בנייה
  • משק הבנייה וחידושים טכנולוגיים
  • ציוד בנייה
  • רובוטיקה בבנייה
  • בנייה ירוקה
  • מיחזור בבנייה
  • בעיות רדון בבניינים
  • חומרי בנייה מרוכבים