פיקוח ובקרת איכות

במשק הבנייה הישראלי קיימת בשנים האחרונות מגמה ברורה להעלאת הרמה, להבטחת איכות הבנייה, ולהתאמת המוצר לדרישות הלקוח. על מנת להבטיח את שרשרת האיכות, יזמי הפרויקטים מעסיקים מהנדסים רבים בפיקוח על הביצוע של עבודות הקבלנים, קבלני הבנייה מעסיקים מהנדסים בבקרת איכות עצמית של עבודות הבנייה, רשויות הבנייה בכל עירייה ומועצה מקומית מעסיקות מהנדסים הממונים מטעמן על הרישוי והפיקוח על הבנייה, ומספר מעבדות הבדיקה בתחומי הבנייה הולך וגדל.

*המהנדסים המנהלים ומפעילים מעבדות אלה עוסקים בבדיקות מעבדתיות של חומרים, מוצרים, ורכיבי בנייה, בבדיקות באתר של מלאכות הבנייה, ובבדיקת תהליכי אבטחת האיכות במפעלים ובתעשיות הבנייה.