תעשיית הבנייה

בגלל ריחוקה של ישראל מאירופה וארה”ב תעשיית הבנייה המקומית מייצרת חלק ניכר של החומרים והמוצרים הדרושים למשק הבנייה המקומי.

עם הגידול בהיקפי הבנייה בישראל צפוי גם גידול בדרישות לכוח אדם הנדסי בתעשיות הבנייה המקומיות.

מהנדסים אלה עוסקים בניהול החברה, בניהול הייצור, בפיתוח הטכנולוגי של חומרים ומוצרים, בניהול מפעלים ותהליכי ייצור, בבקרת איכות והבטחת איכות המוצרים והתהליכים, ובשיווק ומתן סיוע טכני לאדריכלים ולמהנדסים המיישמים את החומרים והמוצרים בפרויקטי הבנייה.

רמת המיכון והאוטומציה הגבוהה של המפעלים המודרניים, השימוש ברובוטים, קווי הייצור היעילים, ותהליכי בקרת האיכות הקפדניים מחייבים תפעולם וניהולם ע”י כוח אדם הנדסי מיומן.

*מהנדסים אלה מובילים את הפיתוח הטכנולוגי המקומי בענף הבנייה הישראלי ותורמים לתיעושו ולקידומו.