תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים של המסלול מתמקדת ומעמיקה בתחומי הידע הטכנולוגיים, הניהוליים והתפקודיים של הבנייה, תוך כדי הקניית רקע כולל בסיסי בכל תחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית ובכלים מדעיים מתקדמים המסייעים בעבודת המהנדס.

התוכנית כוללת סל של מקצועות חובה וסל של מקצועות בחירה, המקובצים בארבע קבוצות. מקצועות החובה מקנים את הידע הבסיסי וההכרחי במדעים המדויקים (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה), בתחומים הכלליים של הנדסה אזרחית והנדסת המבנים בכלל, ובתחומי הניהול והבנייה בפרט. סל הבחירה מבוסס על ארבע קבוצות, שבכל אחת הסטודנט בוחר מספר מקצועות. בשנת הלימודים האחרונה הסטודנטים מבצעים שני פרויקטי גמר מעשיים בהנחיה אישית של מהנדסים בכירים במשק הבנייה הישראלי, בהם מיושמים הידע והעקרונות שנרכשו במהלך הלימודים. כל סטודנט מבצע פרויקט מעשי ב”ניהול הבנייה” ופרויקט נוסף ב”חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה”, או פרויקט “מעבדתי בחומרי בנייה”, או פרויקט ב”קונסטרוקציות”.