תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים של המסלול מתמקדת ומעמיקה בתחומי הידע הטכנולוגיים, הניהוליים והתפקודיים של הבנייה, תוך כדי הקניית רקע כולל בסיסי בכל תחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית ובכלים מדעיים מתקדמים המסייעים בעבודת המהנדס.

התוכנית כוללת סל של מקצועות חובה וסל של מקצועות בחירה, המקובצים בארבע קבוצות. מקצועות החובה מקנים את הידע הבסיסי וההכרחי במדעים המדויקים (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה), בתחומים הכלליים של הנדסה אזרחית והנדסת המבנים בכלל, ובתחומי הניהול והבנייה בפרט. סל הבחירה מבוסס על ארבע קבוצות, שבכל אחת הסטודנט בוחר מספר מקצועות. בשנת הלימודים האחרונה הסטודנטים מבצעים שני פרויקטי גמר מעשיים בהנחיה אישית של מהנדסים בכירים במשק הבנייה הישראלי, בהם מיושמים הידע והעקרונות שנרכשו במהלך הלימודים. כל סטודנט מבצע פרויקט מעשי ב”ניהול הבנייה” ופרויקט נוסף ב”חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה”, או פרויקט “מעבדתי בחומרי בנייה”, או פרויקט ב”קונסטרוקציות”.

מקצועות יסוד טכניוניים (כ- 41 נק’):

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 1 ו- 2 
אלגברה 1
משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלק’
מבוא לשיטות נומריות
סטטיסטיקה
פיסיקה 1 ו- 2
כימיה כללית + מעבדה
פיס’ 3 או כימ’ פיסיקלית או כימ’ אורגנית מבוא להנדסת חומרים
מבוא למחשב – שפת C  
אנגלית טכנית

מקצועות כלליים (12 נק’):

 

חינוך גופני
בחירה חופשית כללית

מקצועות רקע כלליים בהנדסה אזרחית וסביבתית(25.5 נק’):כלכלה הנדסית
ניתוח מערכות
גיאולוגיה הנדסית
מכניקת זורמים
יסודות המיפוי והמדידה
מבוא להנדסת תחבורה
מבוא להידראוליקה ולהידרולוגיה
מבוא להנדסת הסביבה
מידע גרפי הנדסי

מקצועות חובה בתחומים הרלוונטיים ישירות למסלול “הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה” (51.5 נק’):
ניהול הבנייה חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה הנדסת מבנים קרקע ודרכים
מבוא לניהול הבנייה
שיטות ביצוע בבנייה
מיכון ואוטומציה
תכנון ובקרה של פרויקטי בנייה
בנייה מתועשת
חומרי בנייה
תפקוד פיסי של בניינים
קיים של חומרי בנייה ומבנים
אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה
מבוא למכניקה הנדסית
תורת החוזק 1
סטטיקת מבנים 1
מבני בטון 1
תורת החוזק 2
עיקרי תכן מבנים
גיאומכניקה
הנדסת קרקע

סלי מקצועות הבחירה בהתאם לתחומי המסלול (כ- 23 נק’ – לפי התוכנית המפורטת):
ניהול הבנייה חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה הנדסת מבנים קרקע ודרכים
ניהול משאבי אנוש
מבוא לניהול פיננסי
ניהול ומנהיגות בביצוע פרויקטים
מערכות בבניינים
סמינריון בניהול הבנייה
טכנולוגיה מתקדמת של בטון
בנייה במתכות- חומרים וטכנולוגיה
חומרים פלסטיים ומרוכבים
יסודות קלימטולוגית הבנייה
אקוסטיקה בהנדסה אזרחית
מיחזור בבנייה
מבוא לדינמיקת מבנים
מבני בטון 2
בטון דרוך
מעבדת מבני בטון
מבני פלדה 1
סטטיקת מבנים 2
גיאולוגיה יישומית
מעבדת דרכים
מיסעות גמישות
מיסעות קשיחות
מבוא למכניקת הסלע

פרויקטים (כ- 5 נק’):
פרויקט בניהול הבנייה,
ועוד אחד מהפרויקטים הבאים:
פרויקט בחומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה,
או פרויקט מעבדתי בחומרי בנייה,
או פרויקט בקונסטרוקציות (במקרה זה המקצועות סטטיקת מבנים 2, ומבוא לדינמיקת מבנים הם חובה)