תכנית תלת שנתית למגזר החרדי – לתואר בוגר במדעים במיפוי וגיאו-אינפורמציה

התוכנית לחרדים בטכניון הוקמה במסגרת המאמץ הלאומי לשילוב חרדים בכוח העבודה האיכותי של מדינת ישראל. התוכנית בגיאו אינפורמציה של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית היא ייחודית בכך שהיא התוכנית היחידה שלימודי התואר שלה ניתנים מחוץ לחיפה. מסיימי התוכנית מקבלים תואר ראשון במדעי מיפוי והגיאו-אינפורמציה והכשרה לקראת קבלת רישיון ‘מודד מוסמך’. הם גם יכולים להשלים שנת לימודים נוספת בחיפה ולקבל תואר מהנדס. לאחר מכן הסטודנטים יכולים להשתלב במגוון תפקידים בתעשייה, משרדי מדידה, הייטק, רשויות מקומיות ובמגזר הציבורי.

תוכנית החרדים לגיאו-אינפורמציה מתקיימת בעיקרה בקמפוס מכללת בני ברק החרדית (מבח”ר) ובאופן חלקי בטכניון. במבח”ר מתקיימים בעיקר ההרצאות ותרגילי הכיתה שאינם דורשים תוכנות ייעודיות ובטכניון מתקיימים מעבדות ותרגילים שמצריכים ציוד, תשתיות ומערכות מחשבים ייחודיות.

סטודנטים חרדיים מתקבלים לתוכנית לאחר עוברים סינון ראשוני בעזרת מבחן תיל, שבהתאם לתוצאותיו נקבעת קבלתם לקדם המכינה ולאחר מכן למכינה . משך הזמן של קדם המכינה והמכינה הם כ 14 חודשים (4 חודשים לקדם המכינה ו-10 חודשים למכינה). במכינה הסטודנטים לומדים אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה וכתיבה מדעית. יש לציין שהסטודנטים מגיעים לקדם מכינה ללא שום ידע בתחומים האלה והם מתחילים מאפס. סטודנטים שמסיימים בהצלחה את המכינה מתקבלים ללימודי התואר בגיאו אינפורמציה. המתקבלים לתוכנית, הינם סטודנטים של הטכניון לכל דבר ועניין מרגע קבלתם למסלול למיפוי וגיאו-אינפורמציה. כל הקורסים בתוכנית ניתנים על ידי מרצים וחברי סגל שעברו הליכי מינוי אקדמי בטכניון. כל מרצה ומתרגל חייב לעבור את תהליך המינוי המקובל בטכניון על פי כל הכללים. סולם הדרגות של הסגל הנלווה והליכי הקידום זהים לאלו הטכניוניים ומתבצעים ע”י אותם מנגנונים.

הקורסים זהים לאלו שבטכניון כמו גם הסילבוסים. כשמדובר בקורס שיש בו קבוצות הרצאות מקבילות עם מבחן אחיד, הסטודנטים בתכנית נבחנים באותה בחינה באותה שעה. שיטות ההערכה זהות לחלוטין לאלה שבתכנית האם הטכניונית, וכוללת ציוני מעקב במהלך הסמסטר דרך הגשת עבודות ובחני אמצע כמו גם מבחן סופי בסוף הסמסטר. כל כללי ההערכה ושיטות הבחינה זהים לאלו המקובלים בתכנית האם בטכניון בחיפה, ונקבעים על פי תקנון לימודי הסמכה בטכניון.

התואר שמוענק לבוגר עם סיום התוכנית הוא התואר הרגיל והמאושר של הטכניון. התנאים לגמר הלימודים ולקבלת התואר זהים לחלוטין לתנאים הנוגעים לכל הסטודנטים הלומדים את התוכנית התלת שנתית במסלול למיפוי וגיאו-אינפורמציה.

המחזור הראשון התחיל את לימודי התואר בטכניון באביב תשע”ג (שנה האקדמית 2012/2013) עם 16 סטודנטים. שלוש שנים מאוחר יותר כל הסטודנטים שהתחילו את לימודי התואר סיימו אותו וקיבלו תעודות סיום של בוגרי מדעים במיפוי וגיאו אינפורמציה. שני סטודנטים המשיכו ללמוד בחיפה וקבלו את התואר מהנדס. כל בוגרי המחזור השתלבו בעבודה במשרדי מודדים פרטיים, במשרות ממשלתיות וציבוריות. חלקם עוסקים במחקר ופיתוח.

המחזור השני עם 22 סטודנטים החל את לימודיו בסמסטר אביב תשע”ה והם עומדים לסיים את התואר באביב תשע”ח. כ 10 מהם מתכוונים להמשיך בחיפה לשנה נוספת ולהשלים את לימודיהם לקראת התואר מהנדס גיאו אינפורמציה. ישנו מחזור שלישי עם 11 סטודנטים שנמצאים בשנת הלימודים השנייה שלהם ומחזור רביעי עם 8 סטודנטים. בין הסטודנטים יש מצטייני נשיא ומצטייני דיקן. אחד מהם אף זכה בפרס מצטיין הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית.

מרכז התוכנית לחרדים בגיאו אינפורמציה הוא פרופ’ יהושע גרינפלד.
לפניות וקבלת מידע נא לפנות לעליזה גלסברג מזכירת המסלול לתחבורה וגיאו אינפורמציה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית aliza@technion.ac.il טלפון – 04-8292361