צהרי הדיקן הנדסה אזרחית וסביבתית – מסיבה יוונית 5.6.2019