תרשימי זרימה לתוכניות לימוד תשפ"ג

תרשימי הזרימה של תוכניות הלימוד המומלצים מאפשרים לכם לאתר את הקדמים הנחוצים לכל קורס, לתכנן קדימה את מערכת הלימודים ולראות את מהלך הלימודים לאורך התואר לפי הסמסטרים.