תרשימי זרימה לתוכניות לימוד

תרשימי הזרימה של תוכניות הלימוד המומלצים מאפשרים לכם לאתר את הקדמים הנחוצים לכל קורס, לתכנן קדימה את מערכת הלימודים ולראות את מהלך הלימודים לאורך התואר לפי הסמסטרים.