חלוקת מלגות ע”ש פרופ’ יורם צימלס ז”ל וע”ש המהנדס יהודה אריה ז”ל

26.11.2019
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

טקס חלוקת המלגות נערך בלשכת הדיקן בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית 26.11.19

הסטודנט שחר פדר זכה במלגת הצטיינות מהקרן ע”ש פרופ’ יורם צימלס ז”ל.
שחר הוא סטודנט מצטיין שהחל את שנת לימודיו השלישית במסלול להנדסת הסביבה.
מטרת הקרן ע”ש פרופ’ יורם צימלס ז”ל היא תמיכה ועידוד סטודנטים מצטיינים מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הלומדים בתחום המים ו/או הסביבה.

 

הסטודנט יותם יציב זכה במלגת הצטיינות בתחום התנועה והתחבורה מחברת ד.א.ל הנדסה
לזכרו של מהנדס יהודה אריה ז”ל שנפטר בטרם עת בחודש מאי השנה.
המהנדס יהודה אריה ז”ל היה אחד מהשותפים בחברת ד.א.ל הנדסה והיה ראש תא תנועה ותחבורה באיגוד המהנדסים. המלגה הוענקה במסגרת הכנס ה-11 לבנייה ותשתיות בחודש נובמבר 2019.