חנוכת הפאטיו בבניו שרמן ע”ש רגינה עופר ז”ל

20.05.2014
17:00
בנין שרמן ע"ש רגינה עופר ז"ל
יואב

רגינה עופר ז”ל ניהלה את מעבדות ההוראה והמחקר בכימיה, במסגרת השטח להנדסת הסביבה, ומשאבי מים במשך למעלה מ-40 שנה.

רגינה הנחילה לדורות רבים של סטודנטים, חוקרים וחברי סגל את המוטיבציה לביצוע עבודה מושלמת,תוך הקפדה על עקרונות מקצועיים והתייחסות מדויקת לכל פרט.

הפטיו המוקם בזכות תרומת משפחת עופר יאפשר ויעודד מפגשים ואינטראקציה בין הסטודנטים והחוקרים מקבוצות מחקר שונות.

הקמת הפטיו מהווה עבורנו הזדמנות ברוכה לבצוע פרויקט ירוק. היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות מעודדת ומקדמת טכנולוגיות סביבתיות ירוקות ובכלל זה מחזור. עובדי הפקולטה התגייסו ולוקחים חלק פעיל בהקמת הפטיו וחלק נכבד ממרכיבי הפרויקט באים מחומרים ממוחזרים שנאספו ועובדו על ידי אנשי הפקולטה.

אנו מודים למשפחת עופר על התרומה הנדיבה שבזכותה ניתן היה לגייס וללכד את הפקולטה סביב פרויקט הקמתה של פינת ישיבה, חשיבה והחלפת דעות ובכך אנו מנציחים את זכרה של רגינה עופר ז”ל.

ביום ג’, 20.5.2014 בשעה 17:00 יתקיים טקס חנוכת הפטיו בבנין שרמן ע”ש רגינה עופר ז”ל.