טקס הענקת תארי מגיסטר תשע”ו

13.06.2016
18:30

:הטקס יכלול שני חלקים

חלק א’ – חלק כללי שיחל מהשעה 18:30 , באמפיתאטרון ע”ש קלנר. בחלק זה ייקראו לעלות לבמה המשתלמים למגיסטר אשר סיימו את .השתלמותם ב”הצטיינות יתרה”

חלק ב’ – טקס פקולטי שיחל לאחר סיומו של חלק א’ (החל מהשעה 20:00, גם הוא באמפיתיאטרון ע”ש קלנר). בחלק זה תקיים כל פקולטה טקס עצמאי, אשר בו תוענקנה התעודות למשתלמי אותה פקולטה,
“ובינהם הסטודנטים אשר סיימו את השתלמותם ב”הצטיינות”.

אלבום תמונות טקס הענקת תארי מגיסטר הנדסה אזרחית וסביבתית תשע”ו יוני 2016