טקס מצטייני דיקן לסמסטר אביב תשע”ב וסמסטר חורף תשע”ג 5/6/2013

05.06.2013

טקס הענקת תעודות למצטייני דיקן לסמסטר אביב תשע”ב וסמסטר חורף תשע”ג נערך בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ב 5/6/2013

דיקן הפקולטה- פרופ’ נח גליל בירך את מצטייני הדיקן ומשפחותיהם

הנחה את הטקס פרופ’ח אסף קלר סגן דיקן להוראה והסמכה

בטקס ניתנו שלוש ההרצאות הבאות

ענבל הס בנושא “פיתוח מודל אופטימיזציה מרובה. מטרות לצורך הקצאת משאבים בעבור תכניות בתחום הבטיחות בדרכים”

רוני פן בנושא “השפעות של מחזור מקומי של מים אפורים על מערכות ביוב עירוניות- מודל סימולציה אינטגרטיבי”

אלה עופר רוזובסקי בנושא “קיבוע במערכות גיאופולימריות של פסולת גרעינית באקטיביות נמוכה המכילה צזיום”

מס’ מצטייני דיקן באביב תשע”ב – 123

מס’ מצטייני דיקן בחורף תשע”ג – 170

תמונות טקס מצטייני דיקן