יום הכוון 20.10.2020

20.10.2020
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

בתאריך 20.10.2020 התקיים יום הכוון לסטודנטים חדשים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

במסגרת המפגש הוצגה ע”י פרופ’ח דוד ברודאי מצגת אודות הלימודים בפקולטה

ניתן לצפיה כאן:

מצגת יום הכוון 20.10.2020