יום הקרקע העולמי 2020

09.12.2020
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בזום

השנה יום הקרקע העולמי מוקדש להגנה על המגוון הביולוגי בקרקע. יום הקרקע העולמי מתמקד השנה בהעלאת המודעות לחשיבות של שמירה על מערכות אקולוגיות בריאות בקרקע ורווחת האדם על ידי התמודדות עם האתגרים הגוברים בניהול הקרקע, במאבק באובדן המגוון הביולוגי בקרקע, הגברת המודעות לקרקע ועידוד ממשלות, ארגונים, קהילות ויחידים ברחבי העולם להתחייב לשיפור יזום של בריאות הקרקע

הקרקע היא בית הגידול של יותר מרבע מהמגוון הביולוגי העולמי. עם זאת, אנו מכירים רק כ-1% ממגוון זה. אורגניזמים בקרקע אחראים לתהליכים קריטיים שבני האדם תלויים בהם: מתמיכה בצמיחת צמחים, אחסון פחמן ומאגר גדול חומרים מהם ניתן לייצר תרופות. המגוון הביולוגי בקרקע נמצא תחת לחץ כתוצאה מניהול קרקע לא מקיים ולכן החליט ארגון המזון העולמי לשים נושא זה במרכז יום הקרקע.

ברושור יום הקרקע העולמי

נציין את יום הקרקע ביום רביעי ה-9.12 בשעה 12:30 בהרצאה של דר’ יאיר מאו מהפקולטה לחקלאות ברחובות בנושא

Making sense of irreversible soil degradation: a case study in the effects of salinization and sodification

https://technion.zoom.us/j/97637525264