יום עיון בנושאי הנדסת מערכות מיכון, חישה ובקרה

02.01.2014
אודיטוריום בנין רבין

היחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות מקיימת כל שנה יום עיון ביום החמישי הראשון של חודש ינואר באחד מתחומי המחקר העיקריים בהם עוסקת היחידה.
יום העיון הבא יתקיים בינואר 2014 והפעם ידווחו חברי הסגל ביחידה על מחקריהם בנושאי הנדסת מערכות מיכון, חישה ובקרה
המפגש יתקיים בתאריך 2.1.14 באודיטוריום בנין רבין, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, קירית הטכניון.
תכנית יום עיון בנושאי הנדסת מערכות מיכון, חישה ובקרה

יום העיון אינו כולל דמי רישום.