כנס תלמידי מחקר בנושא “חקר המים בישראל – דור העתיד למחקר לניהול ולתעשייה

01.11.2017
אולם מכון המים שבבניין מגרנד, טכניון.

הכנס הארצי הדו-שנתי לתלמידי מחקר: “חקר המים בישראל – דור העתיד למחקר, לניהול ולתעשייה”.

נושאי הכנס:

.1  ניהול משאבי מים ומערכות מים

.2 טכנולוגיות מים

.3  מים וסביבה

.4  הידרולוגיה וזרימה

 מרצה אורח:

פרופ’ ניר שביב, יו״ר מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

״האמת המטרידה באמת על ההתחממות הגלובלית״

הכנס יתקיים ביום ה’ 22.12.2016 באולם מכון המים שבבניין מגרנד, בטכניון.

ההרשמה מראש חובה ומתבצעת באמצעות אתר המכון למחקר המים ע"ש גרנד בלבד http://gwri.technion.ac.il