מלגות הצטיינות בהנדסת הסביבה 22.6.20

22.06.2020
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

בטקס שהתקיים בלשכת הדיקן בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית קיבלו הסטודנטים הבאים מלגות:

 

 

 

 

 

 

 

 

לירון הובר סטודנט מצטיין שנה ג’  בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית במסלול להנדסת הסביבה.

זכה במלגת הצטיינות בלימודים מהקרן ע”ש יורם צימלס ז”ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אביעוז דגן סטודנט מצטיין שנה ג’  בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית במסלול להנדסת הסביבה.

זכה במלגת הצטיינות בלימודים מהקרן ע”ש רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז”ל.