עושים גלים – לומדים את הים בטכניון

24.02.2019
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

עושים גלים הוא מוסף של דה-מרקר בנושאי שהתפרסם בחודש פברואר 2019

במוסף ניתן לקרוא את הכתבה הבאה אודות חקר הים בטכניון

עושים גלים – לומדים את הים בטכניון