קול קורא למלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים ולסגל מצטיין בהוראה תשע”ח, 2018

22.03.2018
מזכירויות ביחידות הפקולטה

מפעל המלגות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הוקם בשנת 2006 . למעלה מ 100- מלגות קיום ושכר לימוד מוענקות לסטודנטים, המלגות מוענקות במסגרת “קרן שביט”, “עתידים לתשתיות” ו”קשר לענף הבנייה”, בשיתוף ותמיכה של קרנות וחברות פרטיות וציבוריות מהמובילות בתחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית.

מפעל המלגות נועד לקדם את ההון האנושי ההנדסי בענף הבנייה והתשתיות.

קול קורא למלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים ולסגל מצטיין בהוראה תשע”ח, 2018