תרשימי זרימה לתכניות הלימודים המומלצות במסלולי הפקולטה 20.1.20

20.01.2020 - 20.01.2020
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

מזכירות לימודי הסמכה מודיעה כי תרשימי הזרימה לתכניות הלימודים המומלצות במסלולי הפקולטה הוכנו לנוחות הסטודנטים

זמינים להורדה ולהדפסה מאתר הפקולטה כאן:

תרשימי הזרימה לתכניות הלימודים המומלצות במסלולים של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית