טקס מצטייני דיקן: מצטייני הדיקן והנשיא אורחים של חברת נמלי ישראל בסיור בנמל המפרץ 20.2.2019

ביום 20.2.2019 התקיימו סיור בנמל המפרץ למצטייני נשיא ולמצטייני דיקן בסמסטר אביב תשע”ח.

מצטייני הדיקן והנשיא היו אורחים של חברת נמלי ישראל