מתענינים בלימודים 1

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הינה נקודת המפגש בין יציבות ואיתנות ובין חידוש, יצירתיות וחדשנות. תהליכים אלו טבועים באופי הפקולטה ולמעשה באופייה של משפחת הפקולטה: חברי סגל, עובדים, משתלמים לתארים מתקדמים, סטודנטים וכל המעגל היקר של בוגרים וידידים.

בפקולטה מגוון רחב של פעילויות אקדמיות: שבעה מסלולי לימוד שונים לקראת תואר ראשון, מסלולי מגיסטר ודוקטורט ומחקר. בנוסף, קיים מגוון רחב של תכניות שבהן הפקולטה הייתה ועודנה החלוץ שלפני המחנה, מסלול הלימודים באנגלית במסגרת המרכז הבינלאומי בטכניון, שיתוף הפעולה עם עזריאלי – המכללה להנדסה בירושלים, תכנית החרדים לתואר בגיאו-אינפורמציה בשיתוף עם מכללת מבח”ר בבני ברק ותכנית הצוערים לתחבורה. מערך פעילות ענף זה ממצב את הפקולטה כשגרירה של איכות ומקצועיות שפעילותה חורגת מהכתלים המסורתיים של הטכניון. ככזו, היא מצליחה להגיע ולגשר על פערים בחברה הישראלית ולהנגיש את לימודי ההנדסה האזרחית והסביבתית לקהלים חדשים שלא הגענו אליהם עד כה.

אנו רואים חשיבות רבה בשימור וטיפוח הקשר שלנו עם בוגרי הפקולטה אשר חלקם הגדולמחזיק במשרות בכירות במשק הישראלי. בזכות קשרים חמים אלה אנו זוכים לשיתופי פעולה פוריים עם התעשייה וגורמי חוץ נוספים בתחומים כגון: יריד התעסוקה השנתי המתקיים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית מדי שנה ומציג אפשרויות תעסוקה רבות, במגוון מפעלי מלגות ופרסי הצטיינות ועוד.

בפקולטה ניתן למצוא מיזמים חברתיים רבים ובינהם חנות “מועד ב”, שכל הכנסותיה קודש לקרן מלגות סטודנטים נזקקים ובין היתר אף תורמת לשילובם של בעלי מוגבלויות שונות בשוק העבודה.