• יעקב אוזן
  פרופסורים אמריטי
  04-8293325
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • עזי אתרוג
  פרופסור משנה
  04-8292662
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • ירח דויטשר
  פרופסורים אמריטי
  04-8293183
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • שגיא דליות
  מרצים
  04-8295991
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, חיפה
 • שלום הקרט
  חברי סגל בגמלאות
  04-8293122
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • ג'אק חדאד
  פרופסור חבר
  jh@technion.ac.il
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • תומר טולדו
  פרופסור חבר
  04-8293080
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אילן ישי
  חברי סגל בגמלאות
  04-829-3326
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • דוד מהלאל
  חברי סגל בגמלאות
  04-8292378
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אבישי פולוס
  פרופסורים אמריטי
  04-829-2383
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • שגיא פילין
  פרופסור חבר
  04-8295855
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אבישי צדר
  פרופסורים אמריטי
  050-5216084
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • פאדי קיזל
  מרצים
  04-8292378
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, חיפה
 • מקסים שושני
  פרופסור
  04-8292274
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • יורם שיפטן
  פרופסור
  04-8292381
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל