שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292645 yanivedery@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292782 ostfeld@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293362 raziepsztein@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292377 cvrrobi@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293468 dbroday@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293627 ygendel@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292632 adegani@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8295899 yaeld@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292609 yohay@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292191 agori@technion.ac.il
פרופ' משנה היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8291730 liberzon@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8295902 linkerr@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292489 agnon@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292427 afurman@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293177 fishbain@technion.ac.il
מרצה בכירה היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292778 roni.penn@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292633 eranf@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292626 aradian@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292580 ramong@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-829-3568 aguri@technion.ac.il
שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
פרופסור אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293170 agyoram@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292290 cvrbear@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293180 carol@technion.ac.il
פרופ' אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292811 peo@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293129 agrtali@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293479 agmgreen@technion.ac.il
פרופסורים אמריטי היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8294962 carlosd@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292325 haginj@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292781 cvrhasd@technion.ac.il
פרופ' בגמלאות היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8294254 agrilya@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293359 mamane@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292408 agmanor@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293627 agpetern@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293925 cvrnava@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292874 segineri@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292360 cvrrbhn@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292601 agravina@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292306 hrubin@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292602 agshaviv@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293361 miky@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292637 shelef@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292620 agshmilo@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292239 shamir@technion.ac.il