שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
פרופסור חבר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293041 odedamir@technion.ac.il
פרופ"ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293040 cvjmah@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293044 yiska@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה hezi@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292487 avidan@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292426 cvolokh@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה semionzh@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293190 cvsacks@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292295 talesnik@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293124 akatz@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292276 lavan@technion.ac.il
פרופ"ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292412 ssabrina@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292971 cvrkost@technion.ac.il
פרופ"ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 050-7499998 klar@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293047 cvoded@technion.ac.il
שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293043 cvrmosh@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293986 bentur@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292248 becker@technion.ac.il
פרופ' בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה +972-4-8200235 gmuravsk@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293927 davidyri@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293041 cvrlevy@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 0545831574 ronie@g.technion.ac.il
פרופ' אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293046 cvrfros@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293320 cvrsfsf@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292365 kirsch@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292363 roseny@tx.technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292757 avrut@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293042 cvrnrsh@technion.ac.il
פרופסור אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292246 avishap@technion.ac.il