שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
פרופ''ח היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293459 eventzur@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292460 sbekhor@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8295991 dalyot@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה jh@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293080 toledo@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8295855 filin@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292378 fadikizel@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292274 maximsh@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292381 shiftan@technion.ac.il
שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293325 cvrjaco@technion.ac.il
פרופ' משנה היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292662 cvuzi@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293183 doytsher@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293122 hakkert@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-829-3326 iishai@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292378 mahalel@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-829-2383 polus@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 050-5216084 ceder@technion.ac.il