שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
פרופ''ח היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293459 eventzur@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292645 yanivedery@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292782 ostfeld@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293041 odedamir@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293362 raziepsztein@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292460 sbekhor@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293468 dbroday@technion.ac.il
פרופ"ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293040 cvjmah@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293044 yiska@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293627 ygendel@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה hezi@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292632 adegani@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8295899 yaeld@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8295991 dalyot@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292487 avidan@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292426 cvolokh@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה semionzh@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293190 cvsacks@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה jh@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293080 toledo@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292295 talesnik@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293124 akatz@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292609 yohay@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292276 lavan@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292191 agori@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8291730 liberzon@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8295902 linkerr@technion.ac.il
פרופ"ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292412 ssabrina@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292489 agnon@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292427 afurman@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8295855 filin@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293177 fishbain@technion.ac.il
מרצה בכירה היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292778 roni.penn@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292633 eranf@technion.ac.il
פרופ''ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292971 cvrkost@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292378 fadikizel@technion.ac.il
פרופ"ח היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 050-7499998 klar@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293047 cvoded@technion.ac.il
מרצה בכיר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292626 aradian@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292580 ramong@technion.ac.il
פרופסור חבר היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-829-3568 aguri@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292274 maximsh@technion.ac.il
פרופ' היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292381 shiftan@technion.ac.il
שם תפקיד יחידה טלפון דוא"ל
פרופסור אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293170 agyoram@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293325 cvrjaco@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293043 cvrmosh@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292377 cvrrobi@technion.ac.il
פרופ' משנה היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292662 cvuzi@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293986 bentur@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292248 becker@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292290 cvrbear@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293180 carol@technion.ac.il
פרופ' אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292811 peo@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293129 agrtali@technion.ac.il
פרופ' בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה +972-4-8200235 gmuravsk@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293479 agmgreen@technion.ac.il
פרופסורים אמריטי היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8294962 carlosd@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293183 doytsher@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8293122 hakkert@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292781 cvrhasd@technion.ac.il
פרופ' בגמלאות היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8294254 agrilya@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293927 davidyri@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-829-3326 iishai@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293041 cvrlevy@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-8292378 mahalel@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293359 mamane@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292408 agmanor@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 0545831574 ronie@g.technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293627 agpetern@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293925 cvrnava@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292874 segineri@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 04-829-2383 polus@technion.ac.il
פרופ' אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293046 cvrfros@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293320 cvrsfsf@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה 050-5216084 ceder@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292365 kirsch@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292360 cvrrbhn@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292601 agravina@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292306 hrubin@technion.ac.il
פרופ' חבר בגמלאות היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292363 roseny@tx.technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292757 avrut@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292602 agshaviv@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8293361 miky@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8293042 cvrnrsh@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292637 shelef@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292620 agshmilo@technion.ac.il
פרופ אמריטוס היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות 04-8292239 shamir@technion.ac.il
פרופסור אמריטוס היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה 04-8292246 avishap@technion.ac.il