• יעקב אוזן
  פרופסורים אמריטי
  04-8293325
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • משה איזנברגר
  פרופסורים אמריטי
  04-8293043
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • עזי אתרוג
  פרופסור משנה
  04-8292662
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • ארנון בנטור
  פרופסורים אמריטי
  04-8293986
  בנין רבין, חדר 833, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, קרית הטכניון, חיפה 32000
 • רחל בקר
  חברי סגל בגמלאות
  04-8292248
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קריית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • יעקב בר
  פרופסורים אמריטי
  04-8292290
  הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון, חיפה 32000
 • מיכל גרין
  פרופסורים אמריטי
  04-8293479
  היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות, טכניון, חיפה 32000, ישראל
 • ירח דויטשר
  פרופסורים אמריטי
  04-8293183
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • שלום הקרט
  חברי סגל בגמלאות
  04-8293122
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • דוד ינקלבסקי
  פרופסורים אמריטי
  04-8293927
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אילן ישי
  חברי סגל בגמלאות
  04-829-3326
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • רוברט לוי
  פרופסורים אמריטי
  04-8293041
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישרא
 • דוד מהלאל
  חברי סגל בגמלאות
  04-8292378
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • יעקב ממן
  פרופסורים אמריטי
  04-8293359
  היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות, טכניון, חיפה 32000, ישראל
 • פיטר ניומן
  פרופסורים אמריטי
  04-8293627
  היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות, טכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אבישי פולוס
  פרופסורים אמריטי
  04-829-2383
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • שלמה פרידמן
  פרופסורים אמריטי
  04-8293320
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אבישי צדר
  פרופסורים אמריטי
  050-5216084
  היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אורי קירש
  פרופסורים אמריטי
  04-8292365
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • הילל רובין
  פרופסורים אמריטי
  04-8292306
  היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות, טכניון, חיפה 32000, ישראל
 • אברהם שביב
  פרופסורים אמריטי
  04-8292602
  היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות, טכניון, חיפה 32000, ישראל
 • יצחק שינמן
  פרופסורים אמריטי
  04-8293042
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל
 • גדליה שלף
  פרופסורים אמריטי
  04-8292637
  הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון, חיפה 32000
 • אורי שמיר
  פרופסורים אמריטי
  04-8292239
  הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון, חיפה 32000
 • אביעד שפירא
  פרופסור אמריטוס
  04-8292246
  היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, קרית הטכניון, חיפה 32000, ישראל