מחקר על ממשיות המעבר ממערכות מים ושפכים מרכזיות, למערכות המשלבות פתרונות ברי קיימא מבוזרים.

הערכה הוליסטית של מעבר כזה על ידי התייחסות מקיפה לכל מערכות המים והשפכים.

פיתוח מודלים אינטגרטיביים של תהליכי טיפול והובלה במערכות מים ושפכים עירוניות.

חקירת תהליכי הובלה וטיפול במערכות שפכים על ידי ניסויי שדה ומעבדה חדשניים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות