• גיאודזיה פיסיקלית
  • גיאודזיה מתמטית
  • רשתות בקרה אנכיות