אפיקי קבלה

קישור לעמוד רישום וקבלה בטכניון

מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ג

הסכם הנדרש לקבלה

מסלולי הנדסה אזרחית: 86

מסלול הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה: 83

מסלול להנדסת הסביבה: 83

ציון הסכם הוא שקלול של שני מרכיבים:

 1. ציון פסיכומטרי רב-תחומי או ציון SAT או ציון ACT.
 2. ממוצע תעודת בגרות ישראלית או ציוני מכינת הטכניון או בחינות מחליפות בגרות מהארץ ומחו"ל.

ניתן לחשב את ציון הסכם  במחשבון  לחישוב סכם

דרישות קבלה כלליות לכל המועמדים כולל בעלי תעודות מחו"ל

בחינה פסיכומטרית ישראלית או SAT או ACT
ידע באנגלית
ידע בעברית

בחינות סיווג

תאריכי הבחינות

מתמטיקה

 • בהגשת מועמדות – תעודת הבגרות צריכה לקיים את אחד משני התנאים הבאים:
 1. תעודה הכוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
 2. תעודה הכוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 70 ומעלה
 • פטורים מבחינת הסיווג במתמטיקה מועמדים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה קורס חדו"א וקיבלו ציון 65 ומעלה

מידע כללי על הבחינה והרשמה (תאריכים, שעת הבחינה ועוד)

פיסיקה

ישנם 2 מבחני סיווג בפיסיקה: סיווג במכניקה וסיווג חשמל ומגנטיות (סיווג פיסיקה אינו מהווה תנאי קבלה ללימודים אך נדרש ללימוד קורסי חובה).

מבחני הסיווג: לכל הסטודנטים שלא קיבלו ציון 70 ומעלה ב-5 יח' פיסיקה.

* מאוד מומלץ: סיווג בפיסיקה-מכניקה לעבור לפני תחילת הלימודים מפני שהחומר בו מהווה קדם הכרחי לקורס הניתן בסמסטר א'.

כימיה

לסטודנטים בהנדסת סביבה בלבד: 3 יח' בכימיה עם ציון 70 ומעלה. (סיווג כימיה אינו מהווה תנאי קבלה ללימודים אך נדרש ללימוד קורסים במסלול הנדסת סביבה).

מבחן סיווג בכימיה – לסטודנטים בהנדסת סביבה שציונם נמוך מ-70, או שלא למדו כימיה.

* שיעורי תגבור: היחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות מציעה שיעורי תגבור בכימיה, ללא עלות, לפני תחילת הלימודים, לקראת מבחן הסיווג בכימיה. פרטים על קורסי הכנה מתוקשבים ופרונטליים ניתן למצוא באתר מכינת הטכניון.

מסלול קבלה מיוחד להנדסת הסביבה ולהנדסת גיאו-אינפורמציה

(לא רלוונטי למסלולי הנדסה אזרחית)

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • תעודת בגרות הכוללת: 5 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל (לפחות) אנגלית, ומקצוע מדעי נוסף בהיקף 5 יח"ל, שלושתם בציון 80 ומעלה.
 • ציון הסכם נמוך עד נקודה מהסף הנדרש למסלול.
 • בעלי פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה (בגרות בפיזיקה כנדרש או מעבר בחינת סיווג בפיזיקה כנדרש).
 • ציון 104 ומעלה בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר.
 • ציון יע"ל 113 ומעלה למי שנבחן בבבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

קורות חיים ו/או ריאיון אישי

 • מועמדים שעומדים בתנאים לעיל ישלחו קורות חיים ומכתב המנמק את רצונם ללמוד במסלול זה (הצהרת כוונות). המסמכים יעברו לעיון ועדה פקולטית שבה שני חברי/ות סגל לפחות, אשר יעריכו בנפרד את קורות החיים בהתאם למחוון שיקבע.
 • הוועדה, הכוללת בנוסף לחברי הסגל בפקולטה גם נציגות של לימודי הסמכה (רישום וקבלה) תוכל להזמין מועמדים מתאימים לריאיון להשלמת פרטים או ברור נוסף.
 • ההחלטה שתתקבל על ידי חברי הוועדה ונימוקיה וכן סיכום הריאיון (אם התקיים) יועברו למרכז רישום וקבלה, לשם המשך טיפול במועמד/ת.
 • הקבלה באפיק זה תהיה תקפה לסמסטר הרישום בלבד.

מסלול קבלה מיוחד

הרישום פתוח להנדסת הסביבה ולהנדסת גיאו-אינפורמציה וגם עבור מספר מקומות מוגבל למסלולי הנדסה אזרחית.

ההרשמה לאפיק הקבלה המקוצר נעשית בלימודי חוץ של הטכניון. מידע מפורט על התוכנית, תנאי הקבלה וההרשמה דרך אתר היחידה ללימודי חוץ.

 

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • דרישה לתעודת בגרות – החל משנה"ל תשפ"ב נדרשת זכאות לתעודת בגרות.
 • מסלול קבלה זה תקף אך ורק לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם באפיק קבלה מקוצר בלימודי חוץ של הטכניון בסמסטר א' הם יכולים להתקבל על סמך האפיק המקוצר רק לסמסטר ב' תשפ"ג (מרץ 2023), על פי הישגיהם בסמסטר א'.
 • מהלך הלימודים המועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א תשפ"ג, דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ את המערכת המומלצת של סמסטר א' במסלול אליו הם רוצים להתקבל.
 • דרישה לצבירת נקודות לימוד  הסטודנטים יצטרכו לצבור 17 נקודות זכות (נ"ז) לפחות בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם כבר צברו חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר א' בלימוד קודם, ישלימו קורסים נוספים, כך שילמדו בסמסטר זה לפחות 17 נ"ז אשר נכללות במערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית.
 • הציונים הנדרשים למעבר מועמדים שישלימו את סמסטר א' (כלומר הסמסטר שנלמד באפיק המקוצר) בציון ממוצע של 80 ובציון של לפחות 70 בכל מקצוע, יוכלו להתקבל לסמסטר ב' כסטודנטים מן המניין, והנקודות יוכרו להם.
 • דרישת קדם  באנגלית – על המועמדים להיבחן בבחינת ידע באנגלית ולקבל ציון של 104 לפחות, כקבוע בטכניון, עד תום סמסטר א'. מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל.
 • ידע בפיזיקה – מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1. יש לעבור את הבחינה לפני תחילת הלימודים.
 • מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של האפיק המקוצר, יכולים להמשיך לאפיק הארוך של שנה אקדמית מלאה. הקבלה תהיה על פי דרישות המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה.
מתעניינים בלימודים?
יש לנו הרבה מה לספר לכם
04-8292399 yaelly@technion.ac.il