אנשים
 • יחידה
 • שם
 • תפקיד
 • משרד
 • טלפון
 • דוא"ל
 • אתר
 • יוליה טפר
 • מזכירת המרכז למחקר בהנדסה חקלאית
 • בנין להנדסה חקלאית, חדר 326
 • 04-8292232
 • juliateper@technion.ac.il