שמולביץ'

יצחק שמולביץ'

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

מכונות שדה-יחסי גומלין מכונה קרקע
טיפול בתוצרת חקלאית
בדיקות ללא הרס של חומרים טבעיים