אביטל

ענת אביטל

עוזרת מנהל - המכון הלאומי לחקר הבנייה